Rezydent/Senior Coach

 

WG bok-twarzJestem certyfikowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associate Certified Coach (ACC). Mam ponad 1500 godzin doświadczeń w relacjach indywidualnych i grupowych.

Jestem trenerem rozwoju osobistego i trenerem biznesu; twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych w podejściu coachingowym, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym. Wdrażam procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Mam siedmioletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z takimi organizacjami, jak m.in.: Pracownia Coachingu NOVO, Pracownia Trenerska NOVO, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, MC-Bauchemie Sp. z o. o., VKF Renzel Polska, POZBUD T&R S.A., Uczelnia Techniczno Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Pracuję w oparciu o następujące podejścia:

 • w coachingu– coaching oparty na dowodach, model COACHING ŻYCIA, model NOVO, model GROW, model kompetencji coacha, elementy Gestalt, podejścia poznawczo-behawioralnego, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, podejścia psychodynamicznego,
 • w szkoleniach – elementy coachingu grupowego i zespołowego, model NOVO.

Obszary mojej specjalizacji:ACC_WEB

 • executive coaching– zarządzanie zespołem, osobista efektywność menedżera.
 • coaching zespołowy – coaching integralności zespołu– budowanie synergii zespołu, zespół w kryzysie.
 • coaching integratywny – life coaching oparty na modelu COACHING ŻYCIA

Zapraszam do kontaktu – tel.: +48 886 730 515, e-mail: info@coachingzycia.pl

Moje przygotowanie merytoryczne:

Jestem akredytowanym coachem ICF na poziomieAssociate Certified Coach (ACC):

 • Zaawansowany program rozwojowy Profesjonalny Coach w Warszawie organizowany przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Studium Zawodowe Coacha Biznesu w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Kurs trenerski w Szkole Trenerów SIEĆ – Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Szkolenie na mediatora organizowane przez Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 • Kurs trenerski technik szybkiego czytania i efektywnej nauki organizowany przez Akademię Nauki w Poznaniu
 • Kurs NON VIOLENCE COMMUNICATION organizowany przez Akademię Nauki w Poznaniu, prowadzony przez Yorama Mosenzona
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Więcej o mnie:

www.coachingzycia.pl