Magdalena Koziol - foto Jestem coachem poczucia sensu. Jestem certyfikowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associated Certified Coach (ACC). Pracuję w relacji indywidualnej w coachingu biznesowym i osobistym. Jestem tez coachem grupowym i zespołowym.

Jestem trenerem biznesu specjalizującym się w zagadnieniach zarządzania zespołem, przywództwa, współpracy, pracy nad postawami proefektywnościowymi, podnoszeniu efektywności w komunikacji oraz efektywności osobistej. Prowadzę warsztaty kompetencyjne prowadzące do tworzenia profili kompetencyjnych dla stanowiska w organizacji. Szkolę trenerów wewnętrznych. Projektuję i wdrażam duże projekty rozwojowe na terenie całej Polski.

W ramach działalności konsultanckiej zajmuję się zagadnieniami efektywności procesów biznesowych w organizacjach oraz efektywności pracowników w oparciu o model Human Performance Improvement.

Mam doświadczenie managerskie. Karierę zawodową zaczynałam na stanowiskach specjalisty ds. sprzedaży i specjalisty ds. marketingu. Kolejnych 12 lat pracowałam w największych domach mediowych w Polsce, z tego przez 6 lat na stanowiskach managerskich. Zarządzałam zespołami specjalistów ds. planowania kampanii reklamowych oraz specjalistów ds. zakupu powierzchni reklamowej.

Szkolę trenerów biznesu w Studium Zawodowym Trenera Biznesu.ACC_WEB

Szkolę i superwizuję coachów w Studium Zawodowym Coacha Biznesu.

Pracuję w oparciu o następujące podejścia:

 • w coachingu – autorski model SENS, coaching globalny wg P. Rosinskiego, coaching oparty na dowodach, model GROW, model NOVO, elementy Gestalt i podejścia kognitywno-behawioralnego wykorzystującego neuroplastyczność
 • w szkoleniach – model SET, model NOVO
 • w superwizji – model 7 perspektyw P. Hawkinsa, R. Shohet, superwizja metodami coachingu grupowego.

Obszary mojej specjalizacji:

 • umiejętności trenerskie – prowadzenie szkoleń i procesów rozwojowych przygotowujących kompleksowo do roli trenera biznesu,
 • coaching grupowy i zespołowy – prowadzenie coachingu grupowego dla talentów w organizacjach, wspieranie w efektywności zespołów w organizacjach biznesowych,
 • przywództwo i umiejętności menedżerskie – prowadzenie szkoleń i indywidualnych procesów rozwojowych dla menedżerów w organizacjach
 • kompetencje miękkie – współpraca, komunikacja, efektywność osobista
 • warsztaty kompetencyjne.

Zapraszam do kontaktu – tel. +48 606 757 001, e-mail: coach@magdalenakoziol.pl

Moje przygotowanie merytoryczne:

 • Associate Certified Coach (ACC) ICF
 • Studium Zawodowe Coacha Biznesu (Pracownia Coachingu NOVO)
 • Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego (Pracownia Coachingu NOVO)
 • Szkoła Trenerów Biznesu (Grupa SET)
 • Trening Interpersonalny i Warsztat Pracy Z Grupą (Grupa SET)
 • Kompetentny Trener Biznesu (Grupa SET)
 • Ocena Efektywności Szkoleń (Grupa SET)
 • Zarządzanie Szkoleniami w Nowoczesnej Firmie (Grupa SET)
 • Akademia Leona Koźmińskiego. Psychologia Biznesu dla Managerów, studia podyplomowe
 • Szkoła Główna Handlowa. Kierunek: Marketing i zarządzanie, dyplom magisterski

Opinie o mojej pracy i o mnie: